Tarina REPS:in takana

Kun Johanin piti sähköistää asumuksensa Bockholmilla, Houtskarissa, oli kaapelin vetäminen saarelle hirvittävän kallista. Pitkän aikaa asiaa tuumailtiin yhdessä ja etsittiin sopivaa ratkaisua sähköistämiseen. Johan otti yhteyttä eri maahantuojiin ja tutustui sähköntuotantoon tuulivoimalla ja aurinkopaneeleilla, yrittäen löytää juuri hänen tarpeeseensa sopivan järjestelmän.

Aika pian kävi selväksi, ettei kukaan Suomessa oikein osannut kertoa varmasti, millainen systeemi toimisi käytännössäkin. Hän havaitsi, ettei kukaan osannut antaa vastausta kysymyksiin veden kondensoitumisesta, kun järjestelmä joutuu alttiiksi lämmönvaihtelulle. Millaisille tolpille hänen pitäisi pystyttää tuulimyllynsä tai miten mitoittaa järjestelmä yleensä mökin talvikäyttöä silmälläpitäen tai millainen järjestelmän tulisi olla, jotta rakenteilla olevan venevajan pystytyksessä tarvittavat sähkölaitteet saataisiin toimimaan.

Aikansa keskusteltuaan ja pähkäiltyään Johan onnistui löytämään laitteet, jotka täyttivät hänen vaatimuksensa. Samalla hän tuli opiskelleeksi alaa niin paljon, että pystyi suoralta kädeltä kertomaan mikä toimii ja mikä ei - ja miksi. Tällöin syntyi myös ajatus yrityksen perustamisesta auttamaan muita mahdottomilta tuntuvien sähköistämisongelmiensa kanssa.

REPS Oy Ab perustettiin minun ja Johanin toimesta 4.8.2005. Olemme pyrkineet kehittämään malleja helpottamaan järjestelmien mitoittamista eri käyttötarkoituksiin. Annamme perusteelliset ohjeet koko järjestelmästä, sen pystyttämisestä, jokaisesta vaiheesta alkaen siitä, millainen tuulimyllyn maston tulee olla ja kuinka se pystytetään, jotta se täyttää kotimaiset rakennusnormit. Millaista kaapelia tulee käyttää, jotta energia häiviöt olisivat pienet ja kustannukset pysyisivät kohtuullisina. Meillä on kokemusta kantapään kautta, tiedämme kuinka turhauttavalta tuntuu satojen kilometrien päässä - keskellä ei mitään huomata, että pultit maston kiveen kiinnittämistä varten puuttuvat tai ukkossuoja jää asentamatta - ja järjestelmä ei toimi juuri kun sitä eniten tarvitaan.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa valmistajien, jälleenmyyjien sekä asiakkaiden kanssa kehittääksemme toimintaamme yhä parempaan suuntaan.

- Jonas Stjernberg, hallituksen puheenjohtaja