Systemexempel
 
 
Utanför elnätet
- Laptop, TV, lampor
- Kylskåp, laptop mm
- Mikrovåg, verktyg och dammsugare
- El och varmvatten
- Utebelysning - LED
 
Med vind
Notera att alla ovanstånde system kan utökas med vind.
- DC- eller AC-vindkraft.
 
Elnät med backup
- Elnät med sol. vind, backup och varmvatten
- Elnät med sol, backup och varmvatten
 
Direkt in i elnätet
- SkyStream direkt i elnätet eller med batteribackup.
- Solenergi in i elnätet