Berättelsen om REPS

När Johan skulle elektrifiera sitt boende på Bockholm, Houtskär var det för dyrt att dra elkabel till holmen. Han vände och vred på lösningar. Han konsulterade mig och andra om elektrifiering med starkström. Johan kontaktade leverantörer av utrustning för elproduktion med vind och sol och försökte på så sätt bilda sig en uppfattning om hur han skulle planera och vad han skulle skaffa.

Rätt snart stod det klart för Johan att det inte fanns någon i Finland som visste speciellt mycket om vad som fungerar i praktiken. Han hittade ingen som kunde svara på frågor om kondensering när utrustningen tinar från minusgrader till plus, hurudan stolpe han skulle resa sin vindmölla på, hur han skulle dimensionera systemet för att det även skulle räcka till på vintern samt kunna starta de apparater Johan använder när han bygger sitt båthus.

Genom diskussioner med mig och andra lyckades Johan hitta utrustning som fyllde kravena. Samtidigt utvecklade han ett gediget kunnande om vad som finns och vad som fungerar. Då föddes iden att grunda ett företag för att hjälpa även andra att förverkliga sina planer på elektrifiering där det inte tidigare varit möjligt.

REPS Oy Ab grundades den 4.8.2005 av Johan och mig. Vi har sedan dess bland annat jobbat på att utveckla modeller för hur man dimensionerar sitt system för att möta behoven. Vi går ner på detaljnivå som vilken draghållfasthet vajerstag till en vindmöllemast skall ha för att uppfylla finländska byggnadsnormer till hur grov kabel man måste använda för att överföra energin så att förluster vägs mot kostnader. Vi ser till helheten, för vi vet hur frustrerande det är när allt annat är klart, men bergsbultarna saknas, eller när man glömmer att installera åskskydd och elektroniken ryker iväg när man som bäst behöver den.

Vi för en kontinuerlig dialog med tillverkare, återförsäljare och kunder för att fortsätta att utveckla oss i rätt riktning.

- Jonas Stjernberg, styrelseordförande