PRODUKTER - Batterier

Nyhet: Blybatteriköparens ABC-handbok

Batterierna i ett solpanels- eller invertersystem utgör det "lager av ström" du har att använda. Om du använder din stuga sällan lönar det sig ofta att hellre satsa pengar på en lite större batteribank och i motsvarande grad spara på att ha ganska få solpaneler eller enbart en liten vindmölla som fyller på ditt "lager" tills du kommer nästa gång.

Om du däremot är på stugan regelbundet och långa tider så räcker batteribanken iallafall inte så långt, eftersom även en stor och dyr batteribank är ett förhållandevis ineffektivt och dyrt sätt att lagra ström. Tillsvidare har ingen löst "lagringstekniken" på ett billigt sätt. För regelbunden vistelse är den kontinuerliga och tillräkliga produktionen det väsentliga, dvs. tillgång på antingen mycket solpaneler, vindkraft (varmt att rekommendera) och kanske en generator som reservkälla. Även i detta fall måste dock batteribanken vara lämpligt dimensionerad för att lagra den största delen av vindkraften då det blåser eller för att inte generatorn skall behöva gå hela tiden.

Batterier för solpanels- och invertersystem avviker från vanliga startbatterier såtillvida att de skall tåla många och djupa urladdningar, medan startbatterier bara laddas ur 2-5 % då man startar bilen, för att sedan genast laddas upp igen. Ett vanligt startbatteri har en mycket kort livslängd i solpanels- och invertersystem.

De vanligaste djupurladdningsbatterierna är öppna bly-syrabatterier med tjocka blyplattor, gel-batterier eller AGM-batterier.