PRODUKTER - BATTERIER - Concorde SunXtender AGM

Concorde SunXtender AGM-batterier för:

- båtar, stugor och husvagnar
- solpanels- och invertersystem i regelbundet bruk

Concorde Battery Corporation tillverkar högklassiga bly-syra batterier. AGM är en variant av bly-syra batterier där glasfiberväv sugit upp vätskan. Eftersom glasfiberväven inte är mättad med vätska ger detta expansionsmån inne i cellerna och därmed tål de att frysa. AGM-batterier motstår vibrationer och stötar betydligt bättre än vanliga bly-syravarianter. Glasfiberväven håller blyplattorna på plats, vilket gör AGM-konstruktionen robust.

Concordes AGM-teknik tillåter stora strömuttag samt snabb laddning (rentav C x 4, dvs. 432 A (4 x 108) för ett 108 Ah batteri), vilket är betydligt mer än de flesta andra AGM-fabrikat. Detta gör att AGM både ersätter startbatterier i båtar och förbrukningsbatterier. I solpanels- och invertersystem är dessa oersättliga.

Liksom det finns skillnader mellan batterier tillverkare emellan även för andra batterityper skall man inte anta att alla AGM-batterier är likadana. Concordes SunXtender-serie är överlägsen i antal urladdningscykler, sin låga självurladdning, sin låga inre resistens och köldtålighet. Dessa batterier blir förmånligare i längden om du använder ditt invertersystem aktivt och/eller året om. Välj dessa batterier även i det fall att du värderar funktionssäkerhet, vilket är väsentligt i många arbetsbåtar och fordon.

Den låga inre resistensen betyder att en mindre del av inmatad och uttagen energi blir värme (=förlust) i batteriet. Vi tycker det är dumt att köpa dyra solpaneler eller att köra en bullrig generator för laddning och se en stor del av energin omförvandlas till värme istället för kemisk energi i batteriet och användbar ström ur systemet.


De viktigaste egenskaperna:

Överlägsen i antal urladdningscykler!

Antalet cykler (urladdning till ett visst djup, DOD följt av uppladdning) som ett batteri klarar är beroende på hur djupt man urladdar. Ju djupare, desto färre cykler.

För ett batteri som klarar många cykler betyder det helt enkelt att batteriet under sin livslängd ger ut mer ström än ett batteri med lägre antal cykler.

Exempelvis kan ett SunXtender 1080T (108 Ah) urladdas 80% 500 gånger. Detta ger under sin livstid*

  108 Ah x 12 V x 80 % x 500 = 518,4 kWh energi.

Batteriets "Sweet Spot" är den djupurladdningsgrad, vid vilken batteriet ger ut mest energi under sin livstid.

(Med livstid avses i detta fall, att det inte längre ger ut normenlig energimängd vid totalurladdning. Även efter detta fortsätter batteriet ge ström, dock med lägre verkningsgrad mellan insatt och uttagen strömmängd).

Ett batteri ger ut mer ström ju långsammare man tar ut den. Detta har att göra med att ett större strömuttag orsakar större förluster i form av värme. Detta gäller även omvänt, dvs. en snabbare laddning förorsakar större förluster än en långsam laddning. Bifogade tabell visar hur batteriets kapacitet beror på urladdningstiden:


Batteribranschen uppger i regel 20-timmarsvärdet då man uppger om ett batteri är "60 Ah", "100 Ah" eller något annat. Notera alltså att Concorde SunXtender PVX-2580L således är ett "cirka 255 Ah:s" batteri (258 Ah anges vid 24 h). Det finns företag i Finland som säljer detta som ett "305 Ah:s" batteri. Det ser 20 % bättre ut jämfört med konkurrenternas data även om produkten är identisk. Låt er inte luras - jämför batterier enligt samma urladdningstid.

Ovanstående 3 batterimodeller ur sortimentet täcker de flestas behov och dessa håller vi i lager i Finland. Om ni t.ex. för ett fordon behöver någon annan dimension ur Concordes AGM-sortiment kan vi beställa ett eller flera direkt från fabriken med vår nästa frakt. Se tabellen för Concordes fullständiga sortiment.

Dessa tekniska egenskaper som pdf (680 kB).