PRODUKTER - Nätinvertrar

En nätinverter (inverter = omformare eller växelriktare) förmår omvandla ström från t.ex. solpaneler direkt in i elnätet, 230 V, 50 Hz så att du kan koppla in dina solpaneler direkt efter din egen elmätare. Då solen skiner använder du egen ström så att:

- Då du använder mer än du producerar kommer underskottet från elnätet. Du köper en mindre andel ström än annars.

- Då du producerar minst den mängd du konsumerar använder du endast egen ström. Eventuellt överskott rinner ut i det allmäna elnätet, antingen mot betalning (om du gör upp avtal därom, vilket knappt lönar sig i denna skala i Finland) eller gratis. Genom att mäta ditt överskott (tilläggsutrustning) kan du styra ditt överskott till nytta, genom att öka din förbrukning med att t.ex. slå på värmemotstånd i vattentanken.

Elnätsbolaget - ansökan om lov till inkoppling:

Ett koppla in sig på det allmäna elnätet med produktionsutrustning  kräver lov av ditt elnätsbolag. Ring dem och berätta att du har för avsikt att ansluta solpaneler till elnätet. Be att få ett anslutningsavtal till elnätet ( verkkoonliittymissopimus ). De borde ha ett färdigt formulär, vilket beroende på bolag kan vara en-eller flersidigt. Kom ihåg att nätverksanslutna sol- och små vindkraftsverk är en ganska ny företeelse och de kan vara främmande för ditt elnätsbolag. REPS Oy Ab hjälper dig vid behov.

Elnätsbolaget kommer att vilja ha certifikat över att nätinvertern uppfyller de krav som de ställer på tekniken. De SMA-nätinvertrar vi säljer i Finland ställs in med de krav på över- och underspänning samt över- och underfrekvens såsom ditt elbolag önskar. Dessa krav varierar mellan de flesta europeiska länder och är värden som kan ställas in i elektroniken. Således är t.ex. en nätinverter köpt i Tyskland eller England inte nödvändigtvis godkänd för inkoppling i det finska elnätet.

De finska elnätsbolagen följer i huvudsak Energimarknadsverkets anvisningar, som för <50 kVA produktionsanläggningar uppdaterats den 16.12.2011. Tillsvidare finns anvisningen endast på finska.

Vid strömavbrott:

Notera, att ett krav för direktinkoppling i elnätet är att din produktionsanläggning (solpaneler med nätinverter) stannar och slutar mata elnätet. En solpanelsnätinverter ger, liksom inga andra direkt i elnätet anslutna sol- eller vindanläggningar ingen ström under elavbrottet.

Om du vill gardera dig mot elavbrott behöver du ytterligare en batteribank och en inverterladdare som tar över genereringen av ditt eget 230 VAC, 50Hz-nät under strömabrottet. Systemupplägget (med eller utan vindkraft) kan då utföras t.ex. enligt följande schema. Denna inkoppling kan kräva någon form av brytare eller annan tilläggsutrustning på det allmäna elnätets sida. Kolla med ditt elbolag. Med en dylik koppling är en skild nätinverter i de flesta fall onödig.


Alla invertrar i REPS Oy Ab:s invertersortiment producerar en ren sinusvåg som motsvarar strömkvaliteten i vägguttaget i hemmet. Dessa kan således användas till alla typer av elapparater.