PRODUKTER - HONDA-generatorer

Som en del av energilösningarna säljer REPS Oy Ab och dess återförsäljare
även Hondas pålitliga, driftsäkra och tysta generatorer.

Då solpanelernas pris sjunkit kraftigt de senaste åren är det totalekonomiskt att överdimensionera solpanelsmängden så att man alltid har egen förnyelsebar energi fram till ungefär oktober. Om man vistas på stugan efter det tar man fram den lilla generatorn och kör den någon timme om energin inte annars räcker till.

Då även inverterladdarnas teknik (t.ex. OutBacks nya G-serie) förmår kombinera det energiuttag (t.ex. 1400 W från den lilla OutBack GFX1424E) som inverterladdaren kan ta ur batterierna med den energi som en liten generator ger ut (t.ex. 2000 W ur Hondas EU20i) kan man med kombinationen klara av även stora laster, såsom svetsning eller stora enfasbyggmaskiner upp till t.ex. kontinuerlig last 3400 W i detta exempel.

Glöm de bullriga stora dieselgeneratorerna som behövt en egen byggnad av sten och ljuddämpning och ta fram den lilla Hondan när du behöver fylla på batteribanken med någon kWh sent på hösten eller vintern. De små Honda EU10i och EU20i är även behändiga att ta med sig i bilen eller båten när man behöver ström någon annanstans.


Välj den modell som passar ditt behov bäst ur Hondas breda sortiment. Vi rekommenderar varmt de inverterbaserade generatorerna (i) för gott samspel med din inverterladdare och för perfekt sinusvåg för känslig apparatur:


EU10i

EU20i

EU30iS

EU30i Handy

EU65i

EM30

EM5500

EG3600

EG5500

ECM2800

EC5000

ECMT7000

ECT7000

ECT7000 P

En översikt över alla modeller och prisuppgifter hittar du här (tillsvidare på finska).

Handböcker på svenska hittar du direkt på Hondas sidor, www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaNordic/power.

Hondas impörtör Oy Brandt Ab ger 4 års garanti i privatbruk och 2 års garanti i professionellt bruk.