PRODUKTER - Solpanelsregulatorer - OutBack Flemax Micro 30 och 40 MPPT-regulatorer.

OutBack Flexmax Micro 30 eller 40 är OutBack Powers nya förmånliga MPPT-solregulatorer med 30 eller 40 A batteriström. De möjliggör upp till 150 V DC (Voc) in från panelerna och 12 eller 24 V systemspänning. Regulatorn har en skild 20 A lastkrets, till vilken DC-lampor etc. kan tillkopplas.

Den höga DC-in-spänningen* möjliggör att du kopplar ihop alla dina solpaneler i serie upp till 150 volt. Tack vare detta kan du placera solpanelerna flera hundra meter långt bort från batterierna, på en solig plats såsom ett berg eller en befintlig mast utan att kabeldimensionen från panelerna till din regulator och batteribank behöver vara grov. Med en fördubbling av in-spänningen kan du placera panelerna 4 gånger längre bort, alternativt minska kabeltjockleken till 1/4 av vad du annars behöver. Vid långa dragningar kan inbesparingen i kabel vara flera hundra euro.

* DC-in-spänningen betyder i detta fall den spänning som kommer från solpanelerna till regulatorn.

Flexmax Micro är MPPT-laddare (Maximium Power Point Tracking) som säljs till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vad är MPPT?

Vi säljer Flexmax Micro 30 för 298 Euro eller Flexmax Micro 40 för 359 Euro, inkl 24 % moms. Ni kan även köpa via våra återförsäljare.

Flexmax Micro 30 och 40 fås nu av oss som lagervara. REPS Oy Ab är OutBack Power Systems auktoriserade importör. Således får du förstklassig information om systemen och vid behov service och reservdelar snabbt.

Datablad (engelska)