PRODUKTER - Solpanelsregulatorer - OutBack FLEXmax 60 och FLEXmax 80

OutBack Flexmax 60 eller Flexmax 80 - Två högteknologiska laddningsregulator för stora strömmar, in-spänning ända upp till 150 VDC och med valbar 12-60 V systemspänning.

Den höga DC-in-spänningen* möjliggör att du kopplar ihop alla dina solpaneler i serie upp till 150 volt. Tack vare detta kan du placera solpanelerna flera hundra meter långt bort från batterierna, på en solig plats såsom ett berg eller en befintlig mast utan att kabeldimensionen från panelerna till din regulator och batteribank behöver vara grov. Med en fördubbling av in-spänningen kan du placera panelerna 4 gånger längre bort, alternativt minska kabeltjockleken till 1/4 av vad du annars behöver. Vid långa dragningar kan inbesparingen i kabel vara flera hundra euro.

* DC-in-spänningen betyder i detta fall den spänning som kommer från solpanelerna till regulatorn.

Flexmax 60 och Flexmax 80 är MPPT-laddare (Maximium Power Point Tracking) som justerar laddningsspänningen (V) till batterierna beroende på deras laddningstillstånd och som samtidigt justerar strömmen (A) så att produkten av dessa (V x A = W, effekt) maximeras hela tiden. Med t.ex. 48-volts systemspänning kan man koppla in 3200 watt solpaneler till Flexmax 60:an och rentav 5000 watt till Flexmax 80. 

FLEXmax har en digital display och loggar data hela tiden, så att du kan titta på datan för de senaste 128 dygnen. FLEXmax kan sammankopplas via HUB-4 eller HUB-10 med OutBacks inverterladdare och programmeras med MATE-fjärrkontrollern. Med ett temperaturområde från -40°C - +60°C och extern RTS-batteritemperatursensor som tillval klarar den de finska förhållandena med glans.

Utöver funktionen som en effektiv solpanelsregulator har den ett programmerbart relä, som kan användas t.ex. till att:
- Starta nyttolaster, såsom laddare, värmemotstånd eller andra funktioner som man vill akivera då man har överlopps energi till förfogande.
- Stänga av icke-kritiska laster (onödig belysning, 230 V uttag mm) vid låg spänning, så att man sparar det sista i batteriet för t.ex. kylskåp och kanske en "nödlampa". Läs om AUX-reläet i manualen, från sida 24.

FLEXmax 60 och 80 fås nu av oss som lagervara. REPS Oy Ab är OutBack Power Systems auktoriserade importör. Således får du förstklassig information om systemen och vid behov service och reservdelar snabbt.

Datablad (engelska) | Manual (engelska)