PRODUKTER - Solpanelsregulatorer

En solpanelsregulator kopplas in mellan solpanelerna och batteriet. Den ser till att batterierna laddas på ett optimalt sätt; på full effekt då de behöver påfyllning och därefter absorptions- och underhållsladdning på jämn spänning utan att överladdas.

MPPT-regulatorer med fem års garanti (Flexmax Micro med två års garanti):

OutBack Flexmax Micro
30 eller 40 A MPPT


Morningstar Tristar MPPT
30, 45 eller 60 A

OutBack Flexmax
60 eller 80 A MPPT

PWM-regulatorer med fem års garanti:


Morningstar Sunsaver

En liten kvalitetsregulator för 12- eller 24-volts batterisystem.

Morningstar ProStar

15 eller 30 A för 12 och 24 volt. Även en 15 A modell för 48 volt.

Morningstar Tristar

45 eller 60 A regulator, som oftast används för att avyttra överlopps energi till värme.

Morningstar Sunsaver Duo

För samtidig laddning av två skilda batteribankar, t.ex. bruks- och startbatteri i båt.

Morningstar Sunkeeper

En vattentät regulator t.ex. för småbåtens batteri.

Batteriets olika laddningsfaser:

Med bestämda intervall genomgår batterierna en sk. utjämningsladdning som får elektrolyten att  bubbla och blandas lite. Framförallt ser "batterivakten" till att belastningen (elkonsumtionen) stängs av då batterispänningen sjunkit så lågt att batteriet annars skulle laddas ur för djupt. En bra regulator är en billig komponent som ser till att du får det mesta ut av dina solpaneler och som ger dina dyra batterier optimal livslängd.

Alla våra modeller har antingen pulsbreddsregulering (PWM*) eller MPPT**-laddning, vilken är den nyaste tekniken, där både spänning (V) och ström (A) regleras så att deras produkt (V x  A = watt (effekt)) maximeras. Regulatorerna har inbyggd diod för att hindra "backström" från batteriet mot panelerna under natten.

Regulatorn väljs enligt antal och storlek paneler så att systemspänningen (oftast 12, 24 eller 48 V) överensstämmer och att regulatorn klarar av den strömmängd (A, ampére) som panelerna producerar.

*) PWM = Pulse Width Modulation.
**) MPPT = Maximum Power Point Tracking.

Läs mer om vad MPPT är eller se Morningstar Corporations undervisningsvideo i ämnet (77 MB, på engelska)