PRODUKTER - Vindkraft för personligt bruk

Små personliga vindkraftverk genererar din energi för allt från aktivt fritidsboende till året-om-boende utanför elnätet eller som en del av det. 

Är du trött på att solpanelssystemet slocknar i oktober? Är du trött på att släpa alla kaggar med bränsle till generatorn på stugan?

Satsa på vindkraft. De jobbar dag och natt, sommar och vinter, tyst, billigt och driftssäkert.


En liten vindmölla är ett ypperligt komplement till ditt befintliga solpanelssystem. Då solen inte lyser är det istället ofta blåsigt. Speciellt om du vistas på stugan mellan oktober och april blir solproduktionen ofta otillräklig, då dygnets ljusa timmar ännu är så få och ett större behov för belysning finns. En dylik mölla är ofta ett gott alternativ även utan solpaneler och klarar med en väldimensionerad batteribank av både kylskåp och belysning.

Energimängden i vind är i huvudsak beroende av vindhastigheten. Vindenergin ökar med vindens hastighet i tredje potens. En fördubbling av vindstyrkan ger alltså 2³ = 2 x 2 x 2 = 8 gånger mer ström. Vindgeneratortillverkarna anger därför hellre möllans produktion i 10 m/s än för 5 m/s. Därför är det viktigt att titta på vad möllan producerar i medeltal med den medelvind som råder på den plats där du skall placera den.

För en liten vindmölla, (där den nominella effekten är angiven vid 10 m/s) kan du räkna med cirka 20 % medelproduktion, medan en mölla, vars nominella effekt är angiven vid 12,5 m/s ger endast cirka 15 % (15 W för en 100 W mölla). Detta gäller vid en årlig medelvind på cirka 6,5 m/s. Med tanke på engångsbesväret att resa även en liten mölla är det totalekonomiskt försvarbart att hellre välja en lite större vindmölla på samma gång så att man även under svagare vindförhållanden klarar sitt energibehov. 

Medelvindhastigheterna i Finland är 7-9,5 m/s i fjällen i Lappland , 6-6,5 m/s vid kusten och mellan 6 och 7,5 m/s i skärgården.

Möllan skall placeras där det blåser bra, helst helt fri från turbulens enligt nedanstående bild. Detta är dock ej alltid möjligt, men en bra blåsig plats längre bort från huset är oftast att föredra framom en stolpe fäst i husväggen. För vindmöllor med över 50 m från huset eller elcentralen rekommenderar vi en högre systemspänning (24 eller 48 V), vilket gör att kabeln till möllan inte behöver vara så grov (och dyr). 24 V möjliggör en placering 4 gånger längre och 48 V 16 gånger längre bort än en 12-volts mölla gör med samma kabeldimension. Det lönar sig att resa vindkraftverket på den bästa, blåsigaste platsen.