Köp av produkter - Försäljningsvillkor, REPS Oy Ab

REPS Oy Ab utvärderar, importerar och säljer, antingen direkt eller indirekt varor för produktion, lagring, konsumtion eller styrning av elektrisk energi. Vi rådgör även kunden på ett allmänt plan i val av lämplig produktsammansättning enligt de uppgifter som kunden ger. I skolningssyfte kan REPS Oy Ab även delta i återförsäljarens installationsåtagande eller rådgöra kunden eller kundens elektriker direkt.

Såväl vid grossist- som vid konsumentförsäljning gäller att:

- REPS Oy Ab inte har full insikt i t.ex. kundens vind- eller solförhållanden, dennes faktiska energikonsumtion eller t.ex. huruvida kunden vid behov startar upp sin generator för att fylla batteribanken etc. Kunden har därmed fullt ansvar för sitt slutliga val av komponentsammansättning och REPS Oy Ab:s rådgivande vägledning är att ses endast som tilläggsservice.

- Vid eventuella fel på produkter eller delar därav hänvisas till produktens garantivillkor. För dessa gäller allmänt, att garantireparation eller -utbyte utförs i REPS Oy Ab:s eller dess återförsäljares regi, så att varan på kundens bekostnad nedmonteras och hämtas eller skickas till REPS Oy Ab eller återförsäljaren där varan köpts. REPS Oy Ab eller dess återförsäljare utför således inte garantireparation på ort och ställe på kundens installationsplats, även om denna insats oftast kan erbjudas mot skilt vederlag och överenskommelse.

Även de bästa varorna består av mekanik och/eller elektronik och är självfallet inte eviga, även om de har långa garantitider. Likt bilar, båtar och andra rörliga konsumtionsvaror behöver även dessa varor översyn och underhåll.

Genom att köpa varor via REPS Oy Ab eller dess återförsäljare förbinder sig kunden att acceptera dessa försäljnings- och leveransvillkor.