REPS SYSTEMPAKET

En av de största utmaningarna med att investera i självförsörjande energilösningar är att sammanföra behov och teknik på ett ekonomiskt vettigt sätt. Utgående från olika behov, presenterar vi ett antal systempaket, där en hel del produkter satts ihop till en balanserad helhet.

Varje behov är unikt, och även om systemlösningarna på dessa sidor täcker ett brett spektrum kan lösningarna i de olika systemen kombineras, t.ex. så att vindkraft eller generator kan utgöra en del av helheten eller solpanelsmängden kan ökas om man är sent på hösten. Sommartid genererar då solpanelerna ett överskott som kan styra som gratis energi till att värma bruksvatten.

Var dock noggrann med att alla komponenter måste arbeta med samma systemspänning, 12, 24 eller 48 V. Är ni osäker, tag kontakt. Vi diskuterar gärna olika alternativ med er.

 

Sommar på stugan

För dig som använder stugan enbart under semesterveckorna på sommaren rekommenderar vi i huvudsak solpaneler, speciellt då dessa kommit kraftigt ner i pris de senaste åren. På sommaren behövs väldigt litet belysning och den största förbrukaren är elkylskåpet och eventuellt sporadiskt TV och en bärbar dator. Batteribanken dimensioneras så att den har tillräckligt med energi för din förbrukning under molniga eller vindstilla perioder.

Strömmen kan användas som 12 eller 24 V eller genom en mindre inverter omvandlas till 230 V så att du kan använda vanliga mobiltelefon- och datorladdare. Om du direkt satsar på 230 V så rekommenderar vi att du från början väljer 24 eller 48 V som systemspänning. Då kan du nu eller i ett senare skede placera en liten vindmölla flera hundra meter längre bort, på en blåsig plats utom syn- och hörhåll och dra en förmånlig tunn jordkabel från möllan till din batteribank.

Med en inverterladdare kan du ladda batterierna även med generator om du stundvis vill använda mer ström än dina paneler eller din mölla producerar eller vad du har i batterierna i lager.

Höst och vinter på stugan

Om din användning av stugan sträcker sig in på hösten och vintern, mer än för ett veckoslut då och då blir elproduktionen med solpaneler ofta otillräklig. Vindkraft eller en liten tyst generator som tar vid då solpanelerna inte räcker till är det naturliga tillskottet och kan i de flesta fall läggas till till befintlgt system.

En inverterladdare som möjliggör generatorladdning är en naturlig grund i systemet, vilket även gör att man inte behöver överdimensionera solpanels- eller batterimängd lika mycket bara för något kort veckoslut i november eller för sportlovet.

En OutBack-inverterladdare är även tillräkligt kraftig för att klara vattenpumpar och de flesta hushållsapparater och stugan kan utrustas med hemmets alla bekvämligheter. Med tillgång till 230 V och kanhända till tryckvatten är det även enkelt att styra överskottet från vind eller sol till gratis uppvärmning av bruksvatten. För ändamålet har REPS låtit tillverka en doppvärmare för DC-ström, vilken kan skruvas in i en t.ex. 300-liters beredare (DN50) eller monteras i en genomströmningsficka.

230 V kan förflyttas utan stora energiförluster och dagarna "blir således längre". Då kan man dra belysning och vanliga 230 V-uttag till bastun, vedlidret, boden eller verkstaden och t.ex. ner till bryggan med ett och samma system. Det kan vara skönt att göra utomhussysslor under dygnet ljusa tid och att kunna vistas i normal belysning inomhus eller i verkstaden med tillgång till normal ström för verktyg efter mörkrets inbrott.

Året-om-boende utanför elnätet.

Senast i detta skede bör medelproduktionen av ström överstiga medelförbrukningen. Detta är allra mest ändamåligt att producera med vind. Solpaneler genererar nästan ingenting från november tills snön glider av panelerna i mars-april och med en dieselgenerator går det åt betydande mängder bränsle på årsnivå.

Inverterladdare, batterier som tål stora mängder in- och urladdingscykler och 48-volts systemspänning utgör oftast grunden för dessa system.

Förnyelsebar energi utöver elnätet och reservkraftskälla för strömavbrott

Har man tillgång till elnätet så är det billigast att använda det. Lönsamheten för förnyelsebar energi är närmast på grund av ineffektiv lagring (blybatterier) ännu ingen lysande affär. Om man dock kombinerar avändningen av egenproducerad sol- eller vindkraft med driftsäkerheten som en liten batteribank och inverter eller inverterladdare ger, börjar denna typs system vara ändamålsenliga för att hålla igång kyl och frys, cirkulationspumpar, belysning med mera under de långa strömavbrott som speciellt drabbar landsbygden.

Inmatning av vind- och sol i elnätet

Vill man producera vindkraft eller solenergi som en del av sitt 230 volts nät så går det bra även utan batteribank. SkyStream-vindturbinen kan direkt kopplas in efter egen elmätare och man använder då i första hand den egna strömmen, vilket därmed minskar eller helt ersätter den köpta andelen av elnätsström. På samma sätt kan solpaneler kopplas in i 230 volts elnätet med till exempel SMA:s Sunny Boy-nätinverterar, vilka vi tillhandahåller.

I Finland är det byråkratiskt att försöka sälja strömmen, men man kan istället mäta sitt eget överskott och styra in det som värme i egen varmvattentank hellre än att det rinner gratis ut i elnätet. I många andra länder, bland annat Sverige kan överskottet säljas in i elnätet antingen som nettodebitering eller med inmatningstariffer. Ett system utan batteribank leder dock alltid till att man är utan även den egna produktionen ifall av strömavbrott.