Dataskyddsdeklaration

Registerhållare

REPS Oy Ab
FO: 1978200-6
Vår nätsida är:
https://www.reps.fi

För oss är det viktigt, att svara för envars personliga integritet. Vi följer finsk personuppgiftslag samt EU:s dataskyddsförordning. Perondata används endast för upprätthållande av kund- och samarbetsförhållanden, såsom för inbördes kommunikation med kunden.

Vilka personuppgifter samlar vi och varför?

I registret samlas endast uppgifter om personens namn, personnummer, titel, företag/organisation, kontakuppgifter, såsom telefon, epost och postadress, www-sidor, nätkontaktens IP-adress, login och profil vid inloggning i denna nätbutik, uppgifter om beställda varor och tjänster och förändringar i dessa, faktureringsuppgifter samt övriga uppgifter, som direkt hänför sig till kundförhållandet och beställda varor eller tjänster.

Avsikten med personuppgiftsregistret är att förbättra får kundtjänst, stöda vår marknadsföring samt att förenkla upprätthållandet av kontakten till kunder och samarbetspartner. Vi använder personuppgifter endast för att sköta kund- och samarbetspartnersförhållanden samt för övrig kundverksamhet, såsom kommunikation. Om användaren överlåter uppgifter åt oss, använder vi dessa enbart till nämnda ändamål.

Kontaktformulär

Då du fyller i ett kontaktformulär på denna nätsida, förmedlas de uppgifter du ger till epostadressen reps(at)reps.fi. Uppgifterna används enbart inom företaget och för att kontakta dig enligt begäran. Användaren ger i samband med inskickandet av kontaktformuläret sitt samtycke till, att REPS Oy Ab lägger till avsändarens namn, epost samt företagets namn i kundregistret.

Kakor (cookies)

En kaka är en liten textfil, som internetbläddraren sparar på användarens utrustning. Kakor används bland annat, då användarens uppgifter önskas sparas, då denne förflyttar sig från en sida till en annan inom internettjänsten. En kaka kan innehålla även användarens personuppgifter, såsom kontaktuppgifter.

Överlåtande av uppgifter utanför EU:s eller EES område

Uppgifter ur kundregistret överlåts inte till länder utanför EU eller EES.

Skydd av registeruppgifter

Kundregistret är skyddat med login, lösenord och med användarrättigheter. De personer, som hanterar personuppgifter, har undertecknat ett sekretessavtal. REPS Oy Ab har ett förfarande för säker hantering av datasäkerhetsuppgifter.

Rätt att granska och korrigera uppgifter

REPS Oy Ab:s kunder och samarbetspartners har rätt att granska uppgifter gällande sig själv och kräva korrigering av felaktiga uppgifter. De har även rätt, att förbjuda användningen av uppgifter i marknadsförings- eller reklamsyfte samt yrka på sina övriga rätter i personuppgiftslagen. Uppgifterna kontrolleras och korrigeras på basen av personens skriftliga, undertecknade begäran, antingen per post eller epost. Begäran riktas till följande adress:

REPS Oy Ab
Bockholm
21760 HOUTSKÄR

eller per epost till

reps(at)reps.fi