REPS Oy Ab som företag

REPS Oy Ab grundades år 2005, då sinusinvertrarna var mogna för marknaden. Det var nu möjligt, att få normal 230 V växelström ut till holmar, även utanför det landsomfattande elnätet.

Under knappt tjugo år har dessa invertersystem med batteribank blivit en del av det vardagliga stuglivet. REPS har aktivt bidragit till denna marknadsutveckling genom att importera branschens toppvaror och genom att skola upp återförsäljare och installatörer i användningen av dessa.

REPS har även varit med och elektrifierat holmar med fast året-om-bosättning, som fortfarande är utom räckhåll för elnätet. Vår egen holme i Houtskär fick 230 V redan år 2003, då jag började undersöka dessa system och importerade vårt eget system direkt från USA. Egen användning och egna iakttagelser av utrustningens prestanda i ytterskärgårdens hårda förhållanden har varit viktigt, för att förstå hur dessa system fungerar och för att kunna instruera andra användare.

På Tunhamn i Hitis skärgård har två familjer levt med den 3-fasström, som REPS levererade redan år 2006. En väsentlig komponent i denna helhet är en SkyStream 3.7-vindturbin på sin 21-meters mast.


B2B

Utöver system för konsumenter, har REPS allt sedan starten levererat pålitliga system för professionella installationer. I över tio års tid har våra väderstationer, liksom Finlands forskningsstation Aboa på Antarktis skickat väderobservationer och mätdata med hjälp av de varor och det kunnande som REPS har bistått med.

Linjetavlor, remmare, fyrar och andra lysanordningar såväl i Estland som i Finland får energi med hjälp av vindmöllor, solpaneler, batterier och/eller elektronik, som REPS har levererat. I dessa installationer betonas behovet av utrustningens driftsäkerhet i extrema väderförhållanden. Ofta har vi för dessa installationer funderat ut reservsystem, som tar vid, då när havets krafter till slut oftast ändå övervinner det, som människan har byggt.


Solpaneler

LONGi Full Black 405 – 410 Wp

Då REPS grundades, år 2005 kostade solpaneler cirka 10 €/W. En 80 Wp panel kostade därmed cirka 800 €. Idag har priset sjunkit med 95-97 %. Samtidigt har solpanelernas verkningsgrader avsevärt förbättrats, så att den minsta panel som REPS idag tillhandahåller har en effekt om 405 Wp. Samma tekniska- och prisutveckling har skett även inom nätinvertrar.

Priset på solpaneler och nätinvertrar är idag på en sådan nivå, att det inte enbart är lönsamt, att spara på sin egen elfaktura, utan prisnivån är rentav sådan, att det även i Finland görs storskaliga investeringar i solparker, som ger en hygglig avkastning på investerat kapital. Även naturen tackar och Finland blir alltmer oberoende av importerad fossil energi.

REPS importerar kontainervis med kvalitetssolpaneler av världens största tillverkare, samtidigt som vårt kunnande även utanför elnätet står till våra kunders förfogande. I de nyaste hybridinvertrarna kombineras system för elnät med batterisystemens oberoende. Branschen är i en intressant utvecklingsfas och REPS är aktivt med och driver denna utveckling.

Vi för en ständig dialog med tillverkare, våra återförsäljare, installatörer och med våra kunder för att ständigt utveckla oss och vår verksamhet i en allt kunnigare riktning.

Johan Åminne, REPS Oy Ab
Grundare och styrelsens ordförande, DI