Off-grid - utanför elnätet

Off-grid – utanför elnätet-avdelningen presenterar produkter, som främst är avsedda för batterianslutna system utanför elnätet.

Denna typs ”off-grid”-system är vanliga i stugor, på båtar, fyrar och på olika sorters mätstationer, till vilket det nationella elnätet inte når – eller som komplement / backup till elnätet.

Nedan visas ett urval ur detta produktsortiment. Hela utbudet produkter finner ni i de olika underkategorierna.

Showing all 12 results