Fronius nätinvertrar

Fronius nätinvertrar 

Fronius Symo nätinvertrar ändrar den likström (DC) som kommer från solpanelerna till normal växelström och matar in denna som trefasström i din fastighets normala elnät.

Fronius Symo GEN24 hybridinvertrar fungerar som normala nätinvertrar, men kan därtill anslutas till ett batteripaket.

Batteripaketet erbjuder reservkraft ifall av elavbrott. Man kan även lagra egen solenergi i batteriet, för att användas under natten, istället för att köpa el, då solen inte lyser. Fronius Symo GEN24 ger backup-ström även utan batteribank, då solen genererar ström.


För att mata in och sälja din överloppsel till elnätet behöver du lov av ditt elnätsbolag. En auktoriserad elektriker kan hjälpa dig med detta.

Solpanelerna behöver monteras och grupperas i serier så, att strömmen och spänningen som kommer från varje serie stämmer överens med de specifikationer som invertern kväver.

De i Österrike tillverkade Fronius-invertrarna är kända för sin pålitliga kvalitet och sin populära överskådliga nätportal för uppföljning, övervakning, analysering och visualisering av energiproduktionen.

Showing all 12 results