Fronius Symo GEN24 3.0 PLUS

2368,00 

En högklassig 3,0 kW Fronius-hybridinverter med backup för strömavbrott.

Tillverkad i Österrike. 3-fas. IP66.

Beskrivning

Produktdata
Modell:Fronius Symo GEN24 3.0 PLUS
Fronius-kod:4,210,150,002
Nominell effekt mot elnätet:3.000 W, kan begränsas
Maximiverkningsgrad:98,1 %
Högsta tillåtna DC-spänning:1000 Voc, 800 Vmp (DC)
Antal MPPT-portar:2
Maximal ström för MPPT-portarna:20 A kortslutningsström, 12,5 A max användbar ingångsström.
Kompatibla batterier:BYD Battery-Box Premium HVS/HVM (utom BYD Battery-Box Premium HVS 12.8 och HVM 8.3), LG RESU FLEX
Max ingångs- och utgångseffekt till och från batterier:3150 W
Spänningsintervall för batteribanken:160 - 531 V DC
Mått och vikt:530 x 474 x 165 mm, 15,6 kg (19,4 kg med förpackning)
Skyddsklass:IP66
Tillgänglighet:Lagervara
Fabriksgaranti:2 år. Kan förlängas gratis upp till 7 år med att registrera produkten inom 30 dagar. Tilläggsgaranti kan köpas ända upp till 20 år. Detaljerade garantivillkor under www.fronius.com/solar/warranty

Fronius Symo GEN24 3.0 PLUS.

En hybridinverter med backup-funktion för strömavbrott. En kvalitetsinverter, tillverkad i Österrike.

  • Hybridinvertern Fronius GEN24 Plus fungerar som en normal 3-fasnätinverter även utan batteri och ger även i det fallet backup vid strömavbrott, då solen producerar energi.
  • 1-fas-backup i modellerna 3.0 – 5-0. Full Backup -funktion finns i modellerna Symo GEN24 6.0-10.0 Plus.
  • Med en litiumbatteribank tillkopplad, har du backup-ström även för längre strömavbrott eller är mer självförsörjande även i det fall, att du tillfälligt använder mer ström än vad solpanelerna producerar.
  • 4 digitala kanaler, med vilka du kan koppla på egna strömförbrukare med olika prioritet.
  • Hybridinvertern med Multi Flow Technology möjliggör energiflöden från olika parallella källor även i backup-läge.
Tack vare aktiv kylning erbjuder Fronius GEN24 Plus mer flexibilitet när det gäller design och installation redan i planeringsstadiet. Lägre kostnader gällande drift eftersom mindre underhåll krävs. Framförallt förlänger det aktiva kylsystemet växelriktarens livslängd.

Snapinverter-teknik

Ett enkelt standardiserat installationssystem, användargränssnitt och uppstartsprocess. Anslutningsområdet skilt från effektområdet. Svängbarheten förenklar installation och underhåll.

Integrerad datatrafik

Fullt integrerad datainsamling, WLAN, Ethernet, energikontoll, webserver och anslutningsurval. Kontakt till tredjepartstillämpningar via Modbus TCP SunSpec-, Modbus RTU SunSpec- eller genom Fronius Solar API (JSON) -gränssnitt.

Smart Grid Ready

Utrustningen har funktioner för att hantera reaktiv och skeneffekt optimalt. Möjliggör ett stabilt användande av elnätet och hindrar elmatningsavbrott även i områden med tätt förekommande solpanelsinstallationer.

Begränsning av inmatning

Begränsa inmatning av energi, då men in i elnätet får mata in enbart en begränsad mängd eller ingen ström alls. Kräver Smart Meter-produkt i tillägg.

Superflex Design

Två MPPT-portar med varsin skild MPP-sökare, hög systemspänning och ett brett spänningsintervall för inkommande DC-spänning. En inverter för paneler på olika taklutningar eller skuggning på en eller två panelserier.

Dynamic Peak Manager

En ny MPP-sökalgoritm. Kontrollerar med jämna mellanrum panelseriens spännings- och strömkurvor och hittar den globala toppeffektpunkten  (Global Maximum Power Point, GMPP) även vid partiell skugga.

Klar för energilagring

Invertern har färdigt inbyggda funktioner för att även senare anslutas till batteribank för backup vid strömavbrott. Invertern kan användas med eller utan batterier.

Multi Flow Technology

Olika parallella DC- och AC-strömmar funkar samtidigt. Batteribanken kan laddas antingen från DC- eller från AC-sidan. Passar för eftermontering i befintliga AC-system.

 

Visat pris inkluderar 24 % moms.

Kolla detaljerad data under fliken ”Dokument”.