Skystream 3.7

4960,00 

-vindkraftverk.

Producera din egen ström även på nätter och på vintern.

Beskrivning

Produktdata:
Modell:Skystream 3.7
Nominell effekt:2,4 kW, vid 9 m/s
Nätspänning och frekvens:230 V AC, 50 Hz. Kan modifieras för 24- eller 48 V DC batteribank.
Vingspann:3,72 m
Svepyta:10,87 m²
Vikt:77 kg
Nominell rotationshastighet:50 - 325 varv per minut
Startar vid:3,5 m/s vind
Stormgräns:63 m/s. Stänger av sig vid cirka 3,5 kW
Ljudnivå:Se ljudrapporten under fliken "Dokument".
Tillverkningsland:USA
Tillgänglighet:Lagervara (2 st)
Garanti:2 år

SkyStream 3.7 vindkraftverk, 2,4 kW. Mata in direkt i eget elnät eller använd som stor batteriladdare för batteribank.

SkyStream 3.7 är en 230 V, 50 Hz vindgenerator lämpad för stugor, egnahemshus och företag som vill producera all eller merparten av sin ström själv.

SkyStream 3.7 ansluts direkt till elnätet efter din egen elmätare. Således förbrukar du i första hand din egen ström och köper bara tilläggsbehovet från elnätet. SkyStream lämpar sig även för fristående elsystem utanför elnätet.

SkyStream 3.7 har alla behövliga certifikat och testrapporter samt CE-märkning för att anslutnas till det nordiska elnätet.

SkyStream har utvecklats med tanke på:

 • Att vara visuellt både diskret och attraktiv
 • Hög tillförlitlighet och minimerat underhållsbehov
 • Tyst och effektiv vid alla vindförhållanden
 • Kan köpas och installeras direkt in i elnätet
 • Fungerar med tilläggsutrustning även som stor batteriladdare utanför elnätet
 • Producerar el direkt efter din elmätare till din egen användning
 • Nominell effekt 2,4 kW. Stannar vid cirka 3 – 3,5 kW:s vindpustar.
 • Ansluts bakom C16-säkring vid nätanslutning och fyller därmed EN50438-normen för enfasproduktion, max 16 A/fas.

Priset inkluderar 24 % moms.

Se på landskapsbilderna, hur vindkraftverket anpassar sig till ett skärgårdslandskap, sett från olika avstånd.

Tornet kan vara fristående eller en vajerstagad rör- eller fackverksmast. Vi hjälper med information vid tillverkningen, ifall du själv är metallkunnig eller kan låta tillverka vajerstagade 12-, 18- eller 24-meters torn.

SkyStream 3.7. FAQ, vanliga frågor:

 • Vad händer vid elavbrott i elnätet?
  Om elnätet har ett elavbrott stannar SkyStream 3.7 genast. Den fortsätter igen genast då elavbrottet är åtgärdat och den identifierar den inkommande strömmen. Detta är ett absolut krav från elnätsbolagets sida, då de inte kan riskera att någon matar in spänning ”bakvägen” i deras elnät då de reparerar linjerna. SkyStream 3.7 uppfyller eller krav för standarderna EN50160 och IEEE 1547.
 • Har SkyStream åskskydd?
  Ja, SkyStream 3.7 har ett inbyggt åskskydd. SkyStream 3.7 klarar 6000 volt enligt standarden EN50160. Om du bor på ett område som är mycket utsatt för åska rekommenderar vi att du ytterligare installerar ett åsk- och överspänningskydd vid mastroten.
 • Vad skall jag göra om väderrapporten varnar för ett synnerligen kraftigt oväder?
  SkyStream 3.7 är gjord för att klara mycket hårda vindar (63 m/s), men om det finns risk för i luften flygande föremål är det alltid bra att stanna SkyStreamen. Dylika oväder är dock synnerligen ovanliga i Norden.
 • Hur stannar man SkyStream 3.7?
  SkyStream stannas genom att bryta strömmen till den. Detta görs behändigast genom att slå av säkringen, genom vilken SkyStream 3.7 är ansluten. Man kan även installera en skild brytare för detta om så önskas. Att stanna SkyStream i full fart är inte skadligt för turbinen.
 • Kan SkyStream 3.7 lämnas obevakad?
  Ja, SkyStream 3.7 är designad för drift utan övervakning. Om något fel inträffar stannar den automatiskt.
 • Vad skall man göra om SkyStream 3.7 inte vänder sig med vinden och startar ens i hård vind?
  Om SkyStream 3.7 inte riktar sig i vindens riktning, kontrollera att tornet står lodrätt. Om det lutar vänder sig turbinen i lutningens riktning.
 • När skall jag ta kontakt med auktoriserad serviceverkstad?
  a. Om SkyStream 3.7 vibrerar på ett onormalt sätt.
  b. Om du hör ett ljud som verkar vara ett mekaniskt fel.
  c. Om SkyStream 3.7 inte roterar tillräkligt trots att den är ansluten till elnätet (alla kablar) och vindhastigheten är tillräklig.
 • Kan SkyStream 3.7 installeras på taket?
  Installation på taket är inte att rekommendera. På grund av SkyStream 3.7:s storlek och vikt kräver ett ordentligt torn som uppfyller ordentliga hållfasthetskrav och som säkerställer en tyst och vibrationsfri drift. En installation på taket häver garantins ikraftvarande.