Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

REPS Oy Ab
Y-Tunnus: 1978200-6
Verkkosivustomme osoite on:
https://www.reps.fi

Meille on tärkeää huolehtia henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja käytetään vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla esim. henkilön nimi, henkilötunnus, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit tämän verkkopalvelun palveluissa, tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietorekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa yhteistyökumppaniyrityksiin. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Yhteydenottolomakkeet

Kun täytät sivuillamme yhteydenottolomakkeen, tieto antamistasi tiedoista menee yrityksemme sähköpostiin reps(at)reps.fi. Antamasi tietoja käytetään vain yrityksen sisällä ja vain pyytämääsi yhteydenottoa varten. Yhteydenottopyyntöä tehdessä käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että REPS Oy Ab lisää hänen nimensä, sähköpostinsa sekä henkilön/yrityksen nimen asiakasrekisteriin.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on allekirjoitettu vaitiolovelvollisuus. REPS Oy Ab:llä on käytössä tietosuoja-asioihin ja tietojen turvalliseen käsittelyyn liittyvät käytännön ohjeet.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

REPS Oy Ab:n asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta ja allekirjoitetusta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

REPS Oy Ab
Bockholm
21760 HOUTSKARI

tai sähköpostilla osoitteeseen

reps(at)reps.fi